De vereniging

In oktober 1950 is in Cuijk onze vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken opgericht.
Het doel is al dat gene wat kan leiden tot het voorkomen en het verlenen van verantwoordelijke geestelijke en lichaamlijke (eerste) hulp.
Daarnaast het organiseren van cursussen EHBO en ongevalspreventie.
Als vervolg hierop het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde eerste hulp verleners.
Stonden in de vroegere jaren de behandeling van plaatselijke letsels in de opleiding voorop.
De laatste jaren is dit verschoven naar het instant houden van de vitale functies en pas daarna de plaatselijke letsels.
De EHBO-er wordt opgeleid tot persoonlijke hulpverlener. In de basisopleiding wordt aandacht
besteed aan alle aspecten die nodig zijn voor het verlenen van goede eerste hulp. Tijdens de herhalingslessen en het verlenen van
bijstand tijdens evenementen doet de EHBO-er praktijk ervaring op, zodat zijn vaardigheden worden vergroot.

Basisopleiding EHBO

Elk jaar wordt, bij voldoende aanmeldingen, een nieuwe basisopleiding EHBO gestart.
Tijdens deze opleiding wordt in 18 lessen alle benodigde kennis opgedaan voor het doen van het examen.
De behandelde onderwerpen zijn onder meer: diagnosestelling, stabiele zijligging, beademing, verbandleer en reanimatie.

Aanvullende opleiding AED

De AED is het meest effectieve instrument bij hulpverlening in geval van een plotselinge
hartstilstand. Nadat het examen van de basisopleiding behaald is, kan er een aanvullende opleiding tot
AED bediener worden gevolgd.

Herhalingslessen

Om alle kennis op niveau en het diploma geldig te houden is het noodzakelijk dat elk
jaar een 8-tal herhalingslessen gevolgd worden. Deze lessen worden gedurende het gehele
cursus jaar eens per maand gegeven.